«Έξοδος» επενδυτή.

«Έξοδος» επενδυτή.

Αυτή η υπηρεσία προορίζεται για επενδυτές, είτε ατομικούς, είτε εταιρείες-ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, που αναζητούν αγοραστή μετοχικού μεριδίου σε νεοφυή επιχείρηση. Προσφέρει την δυνατότητα αίτησης για εξατομικευμένη αναζήτηση πιθανών επενδυτών.