Αναζήτηση επενδυτών.

Εξατομικευμένη αναζήτηση επενδυτών.

Εάν χρειάζεστε λίγη βοήθεια στην αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων, θα σας παρέχω ένα συγκεκριμένο αριθμό πιθανών επενδυτών, βασιζόμενος πάντα στο προφίλ της νεοφυούς σας επιχείρησης. Στις προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες-ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου ή ατομικοί επενδυτές.

Αυτή η υπηρεσία εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια όταν επιχειρείτε να εξασφαλίσετε επενδυτικά κεφάλαια για τον τρέχοντα ή επόμενο κύκλο χρηματοδότησης. Σας επιτρέπει να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της υπηρεσίας ή του προϊόντος σας, αντί εξορθολογισμένου αντίτιμου.