Επιχειρηματικό σχέδιο

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.

Υπάρχουν πολλές επιλογές εκεί έξω που σας βοηθούν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου σας. Οι περισσότερες από αυτές το κάνουν χρησιμοποιώντας το μοντέλο του “λογισμικού ως υπηρεσία” στο πλαίσιο μηνιαίας συνδρομής. Εάν ψάχνετε βοήθεια για να αναπτύξετε το αρχικό επιχειρηματικό σας σχέδιό σε μια κατ’αποκοπή τιμή, τότε αυτή η υπηρεσία είναι για σας.

Περιλαμβάνει κλήσεις 40′ (βίντεο ή ήχου) που εστιάζουν σε ένα τμήμα του επιχειρηματικού σας σχεδίου κάθε φορά. Η υπηρεσία αξιοποιεί τις τεχνικές συνεργασίας εγγράφων για να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χρόνο και να παρέχει ευελιξία, δεδομένου ό,τι μεταξύ άλλων, δεν εργάζονται όλοι οι (συν)ιδρυτές με πλήρη απασχόληση για την νεοφυή επιχείρηση τους. Ειδικά στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού.

Ωστόσο, αυτή είναι απλώς η μέθοδος επίτευξης του αποτελέσματος. Το πιο σημαντικό είναι οι συζητήσεις που θα προσφέρουν διαφορετικες προοπτικές. Αυτές στοχεύουν να ενισχύσουν τη διαδικασία σκέψης σας, όταν είναι εφικτό, και να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε μια επιχειρηματική νοοτροπία που θα σας συνοδεύσει για το υπόλοιπο της επιχειρηματικής ζωής σας.

Δεν περιλαμβάνει την εκτέλεση πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας. Όλες οι πληροφορίες προσδοκάται να παρέχονται από τον συνιδρυτή ή επιχειρηματία. Παρέχεται ένα βασικό πρότυπο εργασίας και οι πιθανές προσθήκες συζητούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης.

Αναθεώρηση επιχειρηματικού σχεδίου.

Θα εξετάσω το επιχειρηματικό σας σχέδιο και θα εκπονήσω μία έκθεση με προτάσεις για τα τμήματα που πρέπει να εργαστείτε περαιτέρω, μαζί με ορισμένες προτάσεις, αν τις θεωρήσω σχετικές. Μια κλήση 40 ‘ είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως για να συζητηθούν τα αποτελέσματα της έκθεσης διεξοδικά.