Κρυπτοσύμβουλος

Η οικονομία των κρυπτονομισμάτων προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Πολλοί προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτές. Κατά τη διαδικασία όμως, συνειδητοποιούν ότι υπάρχει μια εγγενής πολυπλοκότητα στο εγχείρημα, ως αποτέλεσμα των βασικών αρχών στις οποίες είναι εδραιωμένη η κρυπτοοικονομία, όπως η κρυπτογραφία, αλλά και άλλες πτυχές, π.χ. λογισμικό και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών ιστού αφού και τα ίδια ακόμα είναι υπό ανάπτυξη. Ο ρυθμός είναι ταχύς και η παρακολούθηση όλων των πτυχών μιας δεδομένης περιοχής ενδιαφέροντος, μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερη από ό,τι είχε αρχικά σκεφτεί κάποιος.

Σε οποιοδήποτε σημείο, είναι μια καλή στιγμή για να ζητήσει κανείς διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα αυτά, ακόμη και καθοδήγηση πώς να τα αντιμετωπίσει ή απλά μια επιπλέον γνώμη, έτσι ώστε να φέρει διαφορετικές προοπτικές στη συζήτηση.

Ως σύμβουλος σας προσφέρω πρόσβαση σε συσσωρευμένη εμπειρία, γνώση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιστορικό υπόβαθρο των πραγμάτων που πήγαν στραβά και θα πρέπει να αποφεύγονται στο μέλλον. Ακολουθεί ένας σύντομος κατάλογος διαθέσιμων υπηρεσιών:

Γενική συμβουλευτική.

Διαχείριση και χρηματοδότηση έργων.

Ενδιάμεσος Μεσίτης – Bitcoin εξωχρηματιστηριακά.

Κρυπτο-πορτοφόλια «πώς να…».

Αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Ανάλυση και εξοπλισμός «κρυπτοεξόρυξης».