Επενδυτική παρουσίαση

Ανάπτυξη επενδυτικής παρουσίασης.

Θα αναπτύξω μαζί σας μια επενδυτική παρουσίαση για την νεοφυή επιχείρησή σας ή άλλο επιχειρηματικό εγχείρημα. Απαιτείται η ενεργός συμμετοχή σας, δεδομένου ότι πρέπει πάντα η προσωπικότητα του συνιδρυτή να αντικατοπτρίζεται σε αυτή. Επίσης, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν και ο συνιδρυτής ή επιχειρηματίας είναι η καλύτερη πηγή.

Χρησιμοποιείται πλατφόρμα συνεργασίας εγγράφων και μερικές βιντεοκλήσεις για αποτελεσματική επικοινωνία και συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, όταν είναι απαραίτητο.

Αναθεώρηση επενδυτικής παρουσίασης.

Αυτή η υπηρεσία προορίζεται για νεοφυείς επιχειρήσεις ή άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Μια καλή επενδυτική παρουσίαση μπορεί να είναι το εισιτήριό σας σε μια συνέντευξη με επενδυτές ή μια διαπραγμάτευση πωλήσεων, όπου θα μπορέσετε να παρουσιάσετε την ιδέα/υπηρεσία/προϊόν σας, ελπίζοντας ότι θα επενδύσουν ή θα αγοράσουν.

Θα εξετάσω την επενδυτική σας παρουσίαση και θα παράξω μία έκθεση για να επιστήσω την προσοχή σας σε όλα τα θέματα που χρειάζονται. Για να συμβεί αυτό, θα χρειαστώ την ιστοσελίδα σας, εάν είναι διαθέσιμη, και οποιαδήποτε τεκμηρίωση όπου μπορείτε να εξηγήσετε την ιδέα/υπηρεσία/προϊόν σας με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες, π.χ. μια διοικητική σύνοψη από το επιχειρηματικό σας σχέδιο.

Η δυνατότητα υπογραφής μίας συμφωνίας αμοιβαίας εμπιστευτικότητας είναι δυνατή, έτσι ώστε να μπορείτε να ζητήσετε αυτή την υπηρεσία με σιγουριά ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες σας είναι ασφαλείς.