Αποτίμηση

Εισαγωγή στις μεθόδους Αποτίμησης νεοφυών.

Θα παρουσιάσω στον ενδιαφερόμενο τις κύριες μεθόδους αποτίμησης νεοφυών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται. Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 40’. Συνήθως μένουν λίγα λεπτά για ερωτήσεις στην διάρκεια του 40-λεπτου.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται με βάση ένα κείμενο που είναι ταυτόχρονα στην διάθεση του πελάτη, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς στο μέλλον. Διεξάγεται μια σύντομη συζήτηση όπου επισημαίνω τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε μεθόδου.

Ωστόσο, πρόκειται για εισαγωγή στην Αποτίμηση και όχι για ενδελεχή εξέταση ή σε βάθος παρουσίαση. Σκοπός της είναι να εξοικειωθείτε με τους σχετικούς όρους και απαιτήσεις της πιο κρίσιμης και απαιτητικής διεργασίας ως (συν)ιδρυτής νεοφυούς επιχείρησης, την Αποτίμηση. Ο στόχος είναι, μετά τη συνεδρία να αισθάνεστε πιο σίγουροι για την επιλογή μιας μεθόδου Αποτίμησης για την επιχείρησή σας και να την κατανοείτε επαρκώς ώστε να παραθέτετε τα επιχειρήματά υπέρ της επιλογής σας.

Μπορείτε πάντα να ορίσετε πρόσθετες συνεδρίες «κατάρτισης» για να λάβετε περισσότερη υποστήριξη. Ζητήστε μια προσαρμοσμένη προσφορά, τοποθετώντας τις ερωτήσεις σας εκ των προτέρων, έτσι ώστε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία και τιμολόγηση.

Μέθοδος παράδοσης: βιντεοκλήση.