Πρόγραμμα Νεοφυών Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα είτε συνδράμει τις προσπάθειες των (συν)ιδρυτών ή διεξάγει αποκλειστικά τη δραστηριότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων που σχετίζεται με την νεοφυή επιχείρησή τους. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προώθηση της επενδυτικής παρουσίασης σε ένα υπάρχον δίκτυο δυνητικών επενδυτών, την αναζήτηση πρόσθετων ενδιαφερόμενων επενδυτών, τον εντοπισμό εκκολαπτηρίων, επιταχυντών ή άλλων προγραμμάτων που ταιριάζουν με το προφίλ της νεοφυούς και μπορεί να προσφέρουν σημαντική υποστήριξη, κ.λπ. Όλες οι υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε συμμετέχουσας νεοφυούς ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

Επιχειρηματική ανάπτυξη

Επιπλέον και προαιρετικά, οι (συν)ιδρυτές μπορεί να επιλέξουν να λάβουν υποστήριξη «επιχειρηματικής ανάπτυξης», η οποία στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις άλλες πτυχές εκτός από εκείνες των δραστηριοτήτων συγκέντρωσης κεφαλαίων. Εστιάζουμε είτε στην ανάπτυξη είτε στην αναθεώρηση της σχετικής τεκμηρίωσης, π.χ. επενδυτική παρουσίαση, επιχειρηματικό σχέδιο, τεχνική τεκμηρίωση κατά περίπτωση, στρατηγικές κ.λπ. Η πραγματική υποστήριξη εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ήδη η νεοφυής.

Αίτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του προγράμματος και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να επωφεληθείτε από αυτό.